Bus

Prijs busvervoer:

Er wordt per kind een vaste vergoeding van € 2.50 betaald.

Een ochtend- EN avondrit komt op € 4.00 per dag.

De leerlingen van de Centrumschool en de Sint-Jozefsschool kunnen - mits vergoeding - gebruik maken van de schoolbus.

De kinderen worden elke ochtend opgehaald en elke avond en op woensdagmiddag thuisgebracht.

De schoolbus rijdt binnen een bepaald omschreven traject voor de twee vestigingen. Jaarlijks wordt het traject uitgestippeld volgens de noden.

De ritten worden door de begeleider ingescand. Op het einde van de maand worden de busritten verrekend via de maandelijkse facturatie.