Studieklas

Op maandag, dinsdag en donderdag krijgen de kinderen vanaf het derde leerjaar de mogelijkheid om hun taken na school in de studieklas te maken.

De kinderen kunnen er in stilte werken aan hun taken of in stilte studeren. Er kan uitleg gevraagd worden aan de leerkracht die van toezicht is als de kinderen sommige zaken niet begrijpen.

Als men klaar is met zijn werk, houdt men zich in stilte bezig met een boek, een tekening, ...

De studie vroegtijdig verlaten kan niet, om de rust van de studie te vrijwaren.

Kinderen die ingeschreven zijn voor de studie worden geacht elke keer aanwezig te zijn. Een uitzondering dient steeds besproken te worden met de directie of klastitularis.

De studieklas gaat door in de Centrumschool van 16u15 tot 17 uur. Na de studieklas kunnen de kinderen naar de opvang gaan of gaan ze alleen naar huis.

De studieklas kost € 2.25 per keer en wordt aangerekend via de maandelijkse facturatie.