Kinderopvang

De school biedt zowel voor- als naschoolse opvang aan.

Voorschoolse opvang

  • Centrumschool: van 06.45u tot 08.15u
  • Sint-Jozefsschool: van 07.15u ot 08.15u

De kinderen die voor 08.15u op school zijn, gaan verplicht naar de opvang mits betaling.

Naschoolse opvang:

Centrumschool:

  • Maandag, dinsdag en donderdag: van 16.00u tot 18.30u
  • Woensdagmiddag: van 11.30u tot 13.00u
  • Vrijdagnamiddag: van 15.10u tot 17.30u

Sint-Jozefsschool:

Omdat er heel wat meer accommodatie en spelkansen zijn in de Centrumschool worden de kinderen van de Sint-Jozefsschool met de schoolbus naar de Centrumschool gebracht en verblijven ze daar in de naschoolse opvang. Ze worden in de Centrumschool afgehaald door hun ouders of door een derde.

Betaling

De betaling van de opvang gebeurt steeds via de maandelijkse facturatie.

Kostprijs: € 0.75 per begonnen kwartier. Het eerste kwartier na schooltijd is gratis.

Opgelet: kom uw kind steeds tijdig ophalen. Bij het te laat afhalen van de kinderen wordt een boete aangerekend van

€ 3.00 per begonnen overschreden kwartier.

De ouders kunnen een fiscaal attest bekomen om bij de jaarlijkse belastingbrief te voegen. Dit attest kan echter pas opgemaakt worden als alle openstaande rekeningen betaald zijn.

Verzekering

's Morgens zijn de kinderen verzekerd van het moment ze aankomen

’s Morgens zijn de kinderen verzekerd vanaf het moment dat ze door de ouders naar de opvang gebracht worden.

’s Avonds zijn de kinderen verzekerd tot ze door hun ouders (of door derden) in de opvang afgehaald worden.

Gemeentelijke opvang op woensdagnamiddag:

Op woensdagmiddag is er opvang tot 13 uur. Voor wie langer van opvang wenst gebruik te maken wordt er door de gemeente buitenschoolse opvang voorzien. De opvang gaat door in Villa Max, Stationsstraat 40-42 in Ingelmunster.

De kinderen kunnen er onmiddellijk na school met de bus naartoe gebracht worden.

Voor alle inlichtingen in verband met opvang kan u steeds terecht bij de directie.