Inschrijving

https://sites.google.com/a/gbsingelmunster.be/schoolwebsite/inschrijving/afbeelding1.jpg

Inschrijvingen

Wie zijn kind wenst in te schrijven kan elke werkdag van de week terecht op het secretariaat van onze school.

Je kunt er terecht van 8.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur (niet op woensdagnamiddag).

Wenst u een afspraak te maken dan kan u steeds terecht op het nummer 051/30 98 87 of via mail info@gbsingelmunster.be

Maximumcapaciteit

Naar aanleiding van het nieuw inschrijvingsdecreet moet elke school zijn maximumcapaciteiten bepalen. Tijdens een overleg met de directies en na goedkeuring van het schoolbestuur en de schoolraad werden volgende capaciteiten bepaald:

      • Centrumschool: 150 kleuters + 225 leerlingen lager
      • Sint-Jozefsschool: 50 kleuters + 75 leerlingen lager

Inschrijvingen voor het huidige schooljaar 2018-2019

Er kan elke schooldag ingeschreven worden van 8 tot 17 uur in het secretariaat van de school. Indien dit niet lukt tijdens deze uren, kan er ook steeds een afspraak gemaakt worden. Gelieve hiervoor te mailen naar info@gbsingelmunster.be of te bellen op nummer 051-30.98.87 of 0473-76.68.78

Wanneer starten de inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 ?

02 sept. 2018: voorrangsregel voor broers en zussen + kinderen personeel

02 maart 2019: inschrijvingsperiode voor iedereen