Schoolbestuur

Schoolbestuur : VZW Opvoeding en Onderwijs

Adres : Burgemeester Vandenbogaerdelaan 53 8870 Izegem

Voorzitter : De Heer Geert Feys

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren en staat tevens in voor alle noodzakelijke materiële voorzieningen. Om dit schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op het Vlaams Verbond van het Katholiek Onderwijs.

U kan alle info over het schoolbestuur vinden op www.opvoedingenonderwijs.be

Hieronder vindt u alle namen van de leden van het schoolbestuur:

· De Heer Geert Feys (voorzitter)

· Mevr. Isabel Bourgeois (secretaris)

· E.H. Ludwig Dubaere

· De Heer Manfred Geldof

· E.H. Deken Herman Lecluyse

· De Heer Steve Lervant

· Mevr. Els Manhaeve

· Mevr. Kristien Piccavet

· De Heer Andy Roels

· De Heer Wim Vansteenkiste

· De Heer Luc Devolder

· Mevr. Christine Delaere

· De Heer Tom Lagae

· De Heer Hubert Schaubroeck

· De Heer Jan Defreyne

· De Heer Filip Van der Haegen