Schoolinfo

Maaltijden

De kinderen kunnen op school een warme maaltijd nemen of een lunchpakket van thuis meebrengen. Indien je kind lunch meebrengt, krijgt het steeds soep op school.De prijs is opgesplitst: prijs maaltijd en een bijdrage voor de middagopvang.
Warme maaltijd: € 2.25Middagtoezicht: € 2.25
De betaalde bedragen voor het middagtoezicht worden opgenomen in het fiscaal attest van de kinderopvang.


Rijen

De leerlingen mogen de school niet verlaten zonder begeleiding. De leerlingen vertrekken uit school onder begeleiding van een leerkracht naar de stopplaatsen.
Er worden geen kinderen achtergelaten op de stopplaatsen. Kinderen die niet tijdig worden afgehaald, worden terug meegebracht naar school en blijven in de kinderopvang.
Fietsers gaan te voet mee tot aan de stopplaats waar ze kunnen worden overgestoken. Leerlingen die alleen naar huis mogen fietsen, krijgen een kenteken van de school. De ouders geven hiervoor schriftelijk de toestemmming.

Drankjes en fruit

Tijdens het speelkwartiertje kunnen de kinderen water op school drinken.Een drankje kan van thuis meegebracht worden in een hervulbare drinkbeker of fles. Er worden geen frisdranken van thuis meegebracht.
Elke voormiddag eten wij fruit op school.Gelieve het fruit eetklaar mee te geven met uw kind. Op vrijdag kan er ingetekend worden voor het FruitYou project. Er wordt dan gesneden fruit geleverd aan school.In de namiddag mogen de kinderen een droge koek eten tijdens het speelkwartiertje.

Bus

U kan intekenen om uw kind met de bus naar school te sturen. De schoolbus rijdt binnen een bepaald traject voor de twee vestigingen.
Uw kind kan 's morgens en 's avonds meegaan. U kan ook intekenen voor alleen 's morgens of alleen 's avonds.
De ritten worden door de begeleider ingescand. Op het einde van de maand worden de busritten verrekend via de maandelijkse facturatie.

Voorschoolse opvang

Centrumschool: van 06.45u tot 08.15uSint-Jozefsschool: van 07.15u tot 08.15u
De kinderen die voor 08.15u op school zijn, gaan verplicht naar de opvang mits betaling.

Prijzen opvang

€ 0.75 per begonnen kwartier. Het eerste kwartier is gratis.
Er worden fiscale attesten voor de opvang van uw kind opgemaakt.

Naschoolse opvangCentrumschool: Maandag, dinsdag en donderdag: van 16.00u tot 18.30u.Woensdagmiddag: van 11.30u tot 13.00uVrijdagnamiddag: van 15.10 tot 17.30u
De kinderen van de Sint-Jozefsschool worden met de schoolbus naar de naschoolse opvang in de Centrumschool gebracht. Ze worden dus steeds in de Centrumschool opgehaald.
Gemeentelijke opvang op woensdagmiddag: de kinderen gaan met een rij naar Villa Max.

Sport op schoolEr is een rijk sportaanbod op school. Turnen, zwemmen, sportklassen, deelname aan activiteiten ingericht door Move.....
We starten het schooljaar met de traditionele scholenveldloop.

HuiswerkklasOp maandag, dinsdag en donderdag krijgen de kinderen de mogelijkheid om naar de huiswerkklas te gaan.
De studie vroegtijdig verlaten, is niet toegestaan. Dit stoort de andere leerlingen.
De huiswerkklas gaat door in de Centrumschool van 16.15u tot 17.00 voor de leerlingen van de 3° graad, van 16.15u tot 16.45u voor de leerlingen van de 2° graad.Na de huiswerkklas gaan de kinderen naar de opvang of gaan ze alleen naar huis.
De studieklas kost is € 0.75 per kwartier en wordt verrekend via de maandfacturatie.