Schoolraad

In de schoolraad, die minstens 3 keer per schooljaar vergadert, zetelt een afvaardiging van ouders, personeel en van de lokale gemeenschap. De schoolraad heeft een mandaat van vier jaar en geeft advies aan directie en schoolbestuur i.v.m. de goede werking van de school. De schoolraad zal personeelsleden, leerlingen en ouders regelmatig informeren over de standpunten die door de schoolraad worden verdedigd, de adviezen die de raad uitbrengt en de resultaten van gevoerd overleg.

Leden van de schoolraad

  • Voorzitter: Mevr. Eveline Van Dierendonck
  • Voor het personeel: Mevr. Marleen Vankeirsbilck en Mevr. Martine Messely
  • Voor de ouders: Mevr. Eline Beernaert en Mevr. Eveline Van Dierendonck
  • Voor de lokale gemeenschap: Mevr. Inge Defreyne en Mevr. Martine Lapierre