Visie

We heten u van harte welkom op onze school en waarderen het vertrouwen dat u in ons team stelt. Onze school biedt aan uw kind een veilig en geborgen leefklimaat. Het schoolteam, directie en personeel, zetten zich ten volle in voor een Christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs voor uw kind.

Onze school is een school met een "K" van Katholiek en Kwaliteitsvol onderwijs. Uw kind wordt begeleid in het totale leerproces en dit elk volgens zijn eigen kunnen en mogelijkheden. Om dit te realiseren, gebruiken we de nieuwste leermethoden en zeer gevarieerde werkvormen.

Als team werken wij aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling en het welbevinden van uw kind. Onze aandacht gaat vooral naar het leerproces en daarin krijgt "leren leren" een aparte plaats in onze aanpak: probleemoplossend denken, leren plannen van taken en huiswerken, ondersteuning bij het leren, ...

Speciale aandacht hebben wij voor het leren omgaan met elkaar, kunnen samenwerken, zich kunnen verdedigen maar ook durven opkomen voor zijn mening; kortom sociale vaardigheden verwerven om zich te ontwikkelen tot een evenwichtige persoon.

Kinderen die nieuw zij in onze school krijgen een goed onthaal zodat ze zich vlug thuis voelen. Het schoolteam staat steeds klaar om naar uw vragen en problemen te luisteren en te zoeken naar een goede oplossing. Met het ganse team werken we aan een aangenaam en positief schoolklimaat. Wij willen ervoor zorgen dat ieder kind zich goed voelt en zich uitgenodigd voelt om samen met ons zich in te zetten voor een aangename en leerrijke school.

Wij hopen dat u als ouder uw kind aanmoedigt en ondersteunt om onze doelstellingen na te leven. Wij zijn overtuigd van een goede samenwerking.

In naam van het schoolteam

Directeur Jo Windels